Het sterven van de aarde door de informatie-economie versluierd


Topics . . . . . SDN homepage

Over slinkende ijskappen en stinkende politiek

Naam Locatie Gemeten afname van ijs
Arctisch pakijs Noordelijke IJszee 6% kleiner in omvang sinds 1978, met 14% minder vast, dik ijs. Gemiddeld 40% dunner dan 30 jaar geleden.
Groenlandse ijskap Groenland Zuidelijke en oostelijke randen meer dan 1 meter dunner dan in 1993.
Columbia-gletsjer Alaska Sinds 1982 met 13 km geslonken; in 1999 schoot het tempo omhoog van 25 tot 35 meter per dag
National Park-gletsjer Rocky Mountains, VS Aantal gletsjers sinds 1850 van 150 tot minder dan 59 gedaald. Resterend ijs waarschijnlijk binnen 30 jaar verdwenen.
Antarctisch zee-ijs Zuidelijke IJszee. Aan het westen van het Antarctische schiereiland bijna 20% afname van het ijs oppervlak tussen 1973 en 1993. Afkalving gaat onverminderd door.
Pine IJsland-gletsjer West-Antarctica Tussen 1992 en 1996, jaarlijks 1,2 km verschuiving van de grens waar het gletsjerijs de zee instroomt. Jaarlijkse afname van ijsdikte: 3,3 meter.
Larsen B-pakijs Antarctische schiereiland Verloor in 1998 een ijsberg van 200 km2 en in het seizoen 1998-99 nog eens 1714 Km2 (dit seizoen: tot dusver 300 km2).
Tasman-gletsjer Nieuw-Zeeland Sinds 1971 met 3km geslonken (1,5 km sinds l982). Sinds 1971-1982 gemiddeld 200 meter dunner geworden. Door afkalving van grote ijsmassa's verloopt sinds 1991 de afbraak in versneld tempo.
Meren-, Carsten- en
Northwall-gletsjers
Irian Jaya, Indonesia Gemiddelde afname van 45 meter per jaar (1936: 30 meter). Totale krimp sinds 1936: 84%.
Dokriani Bamak-gletsjer Himalaya, India Slonk in 1998 met 20 meter (in de vijf jaar daarvoor gemiddeld l6,5meter). Totale krimp sinds 1990: 805 meter.
Duosuogang Peak Ulan Ula-gebergte, China Ongeveer 60% vermindering van oppervlak sinds de vroege jaren '70.
Tien Shan-gebergte Centraal-Azië 22% vermindering van ijsvolume sinds 1960.
Caucasus-gebergte Rusland 50% vermindering van ijsvolume sinds 1900.
Alpen-gebergte West Europa Sinds 1850 met 35-40% in oppervlak en meer dan 50% in volume afgenomen, in de komende decennia, waarschijnlijk vrijwel gehele verdwijning.
Mount Kenya Kenya Grootste gletsjer sinds 1900 92% in volume geslonken.
Speka-gletsjer Oeganda Slonk tussen 1977 en 1990 meer dan 150 meter (1958-1977: 33-45 m).
Upsala-gletsjer Argentinië Sinds 1940 gemiddeld 60 meter per jaar, en elk jaar sneller.
Quelecaya-gletsjer Andes, Peru Slonk eindjaren '90 met 30 meter per jaar, tien keer sneller dan gemiddeld in de voorgaande decennia.