De Hoge Raad der Nederlanden snoert 16 miljoen Nederlanders de mond. Drs. N.C. Burhoven Jaspers vindt dat volstrekt onacceptabel (Zie TOPICS)

KOP


Topics . . . . . SDN homepage