De VS is een slechte betaler van contributie aan de VN.
Ter compensatie verlangt de VS maximale zeggenschap


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage