Stelling & theorie


Milieu-onderwerpen . . . . . SDN homepage

Het Georgisme en de duurzame samenleving

ontwikkelen van duurzaamheid


Heel de menselijke samenleving schept de
economische waarde van grond en grondstoffen.
Daarom dient voor gebruik uitsluitend te worden
betaald aan alle leden der gemeenschap.
Dit vervangt de noodzaak tot belastingheffing en
is de grondslag voor een algemeen basisinkomen.
Dan ontvangen alle mensen hun rechtmatig deel
van de gaven der natuur, hun eerste mensenrecht.


BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDE