Het zal je kind maar zijn!
met een
Post traumatisch stress syndroom

Deze foto is vier jaar oud, want moeder weigert nieuwe foto's te geven.