Via salaris naar inleveren en recessie


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Door R.M. Brockhus


Stichting VOC
Aan de leden van de Tweede Kamer
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

en de overige leden van de Staten Generaal

Uw ref.: grondwet	Onze ref.: R/B	  Huizen, 10 maart 1987.

p.s.

Deze veranderingen zijn o.a.:

 1. Invoering van de BTW-belasting
 2. Toename van het girale betalingsverkeer.
 3. Vervroegde incasso via termijnnota's van belastingen en premies. Van gas, water, huur en elektra, alsook van de abonnementen en garantiesommen (GAK-DETAM)
 4. Explosieve groei van de staatsuitgaven in verhouding tot het Bruto Nationaal Product en de beschikbare geldmassa.
 5. Omschakeling van kontante betaling naar de betaling op rekening tussen de bedrijven. (debiteurenfinanciering)
 6. Uitbreiding van de sociaal-culturele activiteiten, zoals kunst, maatschappelijk werk, sportactiviteiten, lotto en toto, betaald voetbal, wetenschappelijk onderwijs en de medische verzorging.
 7. Toename van het vakbondswerk, particuliere verzekeringen en pensioenvoorzieningen in verhouding tot het reële BNP.
 8. Toename van het zwart-geldcircuit.
 9. Omvorming van maatschappelijk 'eigen vermogen' door het nu nieuwe sparen van de massa naar 'vreemd vermogen', dat als risicomijdend kapitaal onttrokken bleef aan de werkgelegenheid en de productie.
 10. Export van kapitaal, waardoor het rentepeil omhooggedrukt werd voor de binnenlandse markt, waardoor het prijspeil steeg en een "pseudo-inflatie" ontstond.