Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden.


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

openbaarheid is de enige verdediging tegen corruptie

Alfabetisch en openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht

Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8 Juridische Internet Bibliotheek . . . . . Links naar Internet Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8