Het Klankbord . . . SDN homepage

De getuigen van vandaag

Terug naar vorige pagina

De parlementaire enquetecommissie Vliegramp Bijlmermeer hoort vandaag in het openbaar de volgende getuigen (de vermelde functies hebben betrekking op het werk dat zij ten tijde van de ramp op 4 oktober 1992 verrichtten):

R.C.G.M. Smetsers, RIVM-onderzoeker voor gezondheidsrisico's van stoffen

L.A. van der Kooij, medewerker van adviesbureau DHV en deskundige op het gebied van gezondheidsrisico's van stoffen

F.A. de Wolff, toxicoloog, verbonden aan het Leids universitair medisch centrum

R.M. Kurk, internist en deskundige op het gebied van het chronisch vermoeidheidssyndroom

C.J.J.M. IJzermans, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam; deed onderzoek naar klachten Bijlmerbewoners.

J.J. Weening, hoogleraar pathologie aan de Universiteit van Amsterdam

NRC, 5 maart 1999

Terug naar vorige pagina