De Arme mag brood stelen


Stelling & theorie . . . . . . . . SDN homepageMuskens: Armen mogen stelen en bijklussen

Bisschop praat stelen goed

"Een arme mag een brood stelen"