Betaling onder minimumloon kan


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Kabinet beslecht ruzie over voorwaarden nieuwe regelingsteun SDN op giro 708452
Het Klankbord
postbus@het-klankbord.nl
Internet site: http://www.het-klankbord.vuurwerk.nl/minimum2.htm
Postbus 374, 1115 ZH Duivendrecht (NH)
Tel. +31-6-55750860