Dramatisch rapport over gezondheids- en erfelijkheidsrisico's
van CCA-zouten voor houtconservering


milieu . . . . . SDN Homepage

Gezondheidsrisico's van
houtverduurzamingsmiddelen:
Oriënterende evaluatie voor CCA-zouten

Opgesteld door: P.J.C.M. Janssen, P.X.R. van Leeuwen,
G.J.A. Speijers & M.P. van Veen

november 1994