McKinsey-rapport al te zeer geprezen door Melkert


Parlementaire vragen . . . . SDN homepage

Huizen, 5 september 1997

Minister Ad Melkert
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zeestraat 73
2518 AA 's-Gravenhage