Multilateraal Akkoord inzake Investeringen (MAI)
Een Fluwelen Staatsgreep


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage


Persbericht 15/1 1998

Namens: Both Ends, de WTO-werkgroep van de Zuid-Noord Federatie,
Naar Een Ander Europa en Corporate Europe Observatory (CEO)

INTERNATIONALE COALITIE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
EIST UITSTEL OMSTREDEN INVESTERINGSVERDRAG

OESO-VERDRAG BEDREIGING VOOR SOCIALE- EN MILIEUNORMEN


GEZAMENLIJK NGO-STANDPUNT
OVER HET MULTILATERAAL AKKOORD INZAKE INVESTERINGEN (MAI)

NGO/OECD-overleg m.b.t. het MAI
Parijs: 27 oktober 1997