Conclusie van de Advocaat-generaal van het Europees Hof in Luxemburg
i.z. Arco Chemie Nederland Ltd tegen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+,
Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen en De Groenen Regio Gelderland


Topics . . . . . SDN homepage

 

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

S. ALBER

van 8 juni 1999*

Gevoegde zaken C-418/97 en C-419/97

Arco Chemie Nederland Ltd

tegen

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

en

Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+,
Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen en De Groenen Regio Gelderland

tegen

Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland

Belanghebbende: NV Elektriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland (EPON)

(Verzoek van de Nederlandse Raad van State om een prejudiciële beslissing)