Een brug mag pas belast worden,
als hij zijn eigen gewicht kan dragen


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage