Klacht van J. Hop tegen de Staat der Nederlanden
en het Ministerie van Justitie ex art. 25 E.V.R.M.;
de klacht betreft schending van art. 6 en 8 E.V.R.M.


SDN Bulletinboard . . . . . SDN homepage

Kernpunt van deze klacht tegen de Staat der Nederlanden

CONTRA

.................................................Hofmeijer....................................................