Kinderbescherming in Nederland, en wat er mis is

Het lezen van deze internet site is schadelijk voor uw vertrouwen in de
integriteit van de Rechterlijke Macht en in de Raad voor de Kinderbescherming

SDN topics . . . . . SDN homepage


Plannen voor imagoverbetering moeten kritiek doen verstommen,
Kinderbescherming ontdekt ouders

Kinderrechter Doek: "Zelfs advocaten bang voor de Raad"