drs. E.J.H.M Hooymans van Justitie zendt Gerechtshoven, Rechtbanken
en Kantongerechten een brief inzake de Kinderbescherming I


Snuffelhoekje . . . . . SDN Homepage


    Onderdeel  directie secretariaat         bij beantwoording
  Contactpersoon  mevrouw S. de Vries          de datum en ons
      Datum  26 november 1997           kenmerk vermelden
   Ons kenmerk  LB 97/1305/APV
    Bijlage(n)  1
    Onderwerp  zittingsvertegenwoordiging