drs. E.J.H.M Hooymans van Justitie zendt Gerechtshoven, Rechtbanken
en Kantongerechten een brief inzake de Kinderbescherming II


Snuffelhoekje . . . . . SDN Homepage


    Onderdeel  juridische zaken           bij beantwoording
  Contactpersoon  mw. mr. A.P. Versteeg         de datum en ons
Doorkiesnummer(s)  030-2392412              kenmerk vermelden
      Datum  26 november 1997
   Ons kenmerk  LB 97/1305/APV
    Onderwerp  zittingsvertegenwoordiging