Bij verhaalsrecht door de Sociale Dienst biedt de Wet Openbaarheid van Bestuur
toch nog de mogelijkheid tot een wettelijke beroep- en bezwaarscbriftprocedure


Kinderbescherming . . . . . SDN homepage