Aangifte tegen de Kinderbescherming is onmogelijk,
zoals blijkt uit een proces-verbaal van aanhouding
van de Politie IJsselland, District Midden / Zwolle

Kinderbescherming . . . . . SDN homepage

VRIJSPRAAK

11 december 1998 Joep Zander contra politie van Zwolle
Plaats: Gerechtshof Arnhem, Walburgstraat 2-4
Onderwerp: Hoger beroep van Joep Zander (0570-621784)