Kinderbescherming rapporteert selectief en verzwijgt opzettelijk
gegevens om toe te kunnen schrijven naar de conclusie


Kinderbescherming . . . . . SDN homepage

Hoe schrijft de medewerker voor de Raad voor de Kinderbescherming het raadsrapport?