Aan de Korpschef en/of diens plaatsvervanger van de Politie te Lelystad.