Schandaal in Flevoland: de zaak Admiraal-Vermaas tegen St. Jeugd en Gezin Flevoland
Voorbeeld: contra-indicatie van bemoeienis St. Jeugd en Gezin Flevoland bij omgang en kind


Kinderbescherming . . . . . SDN homepage

Inzage compleet contactjournaal is essentieel voor
de integriteit van de St. Jeugd en Gezin Flevoland