Directeur Stichting Jeugd en Gezin Flevoland bedreigt vader
met uithuisplaatsing van z'n kind na het indienen van klachten


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN

Vader moet bemiddelen en klacht intrekken, want anders stoppen we je kind in een pleeggezin of kindertehuis


 

 aan                    De heer van S.

                        Adres

                        Lelystad

 

datum                     Lelystad 2 februari 1999 

uw kenmerk

ons kenmerk           h:\doc\klachten\S.\hot\mwf

betreft                     klacht 

                        Geachte heer Van S.   

Geachte heer Van S. naar aanleiding van u brief 30-12-98 aan de klachtencommissie en uw brief d.d. 20-01-1999 aan de heer Hilhorst, waarin u uw ongenoegen uit over de gezinsvoogd en de heer P. Philipsen en enkele andere zaken, deel ik u het volgende mede:    

 De heer N. Hielkema, teamleider, wil graag een gesprek met u , en ex-vrouw en de heer Philipsen over de gang van zaken. Hij nodigt u bij deze ook allen uit voor een gesprek op vrijdag 12 februari a.s. om 14.00 uur. Het gesprek zal gehouden worden ten kantore van Stichting Jeugd en Gezin Flevoland, gevestigd aan De Stelling 13-01 te Lelystad.

 De klachtencommissie wacht derhalve de resultaten van dit contact af en zal toch via de genoemde teamleider op de hoogte houden van de uitslag van dit gesprek.  

c.c.: de heer N. Hielkema, teamleider

       de heer P. Philipsen, gezinsvoogd    
Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 0341-558356 / 06-27315053, E-mail: johnhop@hetnet.nl