ALS JEZELF MISHANDELD WORDT
Blijf niet zwijgen
Wat is mishandeling?
Het is moeilijk om weg te gaan

Wat doen andere vrouwen als ze mishandeld worden?
Wie kan terecht in een Blijf van m'n Lijf-huis?
Hoe kom je in een Blijf van m'n Lijf huis?
De eerste regelzaken in het Blijf van m'n Lijf-huis

Wat verder belangrijk is om te weten
Veiligheid
Wat kun je van ons verwachten?

Blijf niet zwijgen

Een van de pijnlijkste uitkomsten van een onderzoek bij mishandelde vrouwen was dat de meeste vrouwen erover zwegen in de tijd dat ze mishandeld werden. Ook als ze ervan overtuigd waren dat familie of buren van de uitbarstingen van de man wisten, zwegen ze meestal. Uit angst vooral, maar ook uit hoop op betere tijden. Vrouwen kunnen duizend goede redenen hebben om de wrede werkelijkheid te verzachten en te proberen de pijn draaglijk te maken. Erger is vaak nog dat je geisoleerd raakt. Deze pagina laat zien wat jezelf kunt doen om het isolement te doorbreken.

Wat is mishandeling?

Het begint meestal niet met een blauw oog. Geweld kan zo wel geestelijk als lichamelijk zijn. Enkele voorbeelden van geestelijke mishandeling: afsnauwen, overdreven kwaad worden over kleinigheden, hard en gevaarlijk rijden als jij ook in de auto zit, rotmopjes maken over jouw blunders of over jouw seksuele prestaties. Daar kun je behoorlijk onzeker van worden. Vaak laat je man je nergens meer alleen heen gaan. Hij doet bijvoorbeeld zelf de boodschappen om te voorkomen dat je alleen over straat gaat. Soms sluit hij je op, of belt je telkens om te controleren of je wel thuis bent. Dat betekent dat je daardoor mensen in je omgeving kwijt kunt raken. Trouwens zelfs als je man je minder controleert, kun je hen kwijt raken: omdat je bang bent dat ze dingen in de gaten gaan krijgen. Op den duur sta je overal alleen voor en leef je in een isolement.

Enkele vormen van lichamelijk geweld: stompen, slaan, schoppen, seksueel geweld.

Het is moeilijk om weg te gaan

Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen die mishandeld worden niet zo maar weggaan bij een man. De belangrijkste reden is wel dat ze bang is voor haar man. Ze is bang/angstig dat hij haar (toch) zal vinden, waar ze ook naar toevlucht.

Hieronder vind je een paar redenen opgesomd waarom vrouwen bij hun man blijven:

 De meeste mensen beginnen bewust aan een relatie. Toegeven dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, is nooit gemakkelijk. Dat is al een reden om de relatie niet zo maar te verbreken of erover uit de school te klappen.

  Je hebt met iemand een relatie omdat je van hem houdt. Dat gevoel is niet zo maar weg. Nog een reden om het geweld dat je ondergaat te verzwijgen.

  Als je zelf geen inkomen hebt, betekent je huwelijk ook: een inkomen, een huis, je hele leven. Dat gooi je niet zo maar weg.

  Als je je verantwoordelijk voelt voor je man, een beetje moederlijk zelfs, dan mag je hem niet zomaar in de steek laten. Zelfs al gaat het niet goed in de relatie.

  Ook al denk je dat het beter is om weg te gaan, dan ben je er na alle kritiek van je man waarschijnlijk wel van overtuigd dat je niet veel waard bent, je niets kunt en zeker niet een beslissing kunt nemen om weg te gaan.

  Na een geweldsuitbarsting heeft een man vaak spijt. Hij doet dan heel lief en aardig om het weer goed te maken. Het wordt dan moeilijker om bij zo'n man weg te gaan.

  Op den duur sta je er vaak alleen voor en leef je helemaal geisoleerd. Dan is er niemand die je kan helpen bij het nemen van zo'n ingrijpend besluit om weg te gaan uit je huis en je relatie. 

Wat doen andere vrouwen als ze mishandeld worden?

De meeste vrouwen verzetten zich tegen hun man. Ook al denkt de buitenwereld dat je alles maar gewoon laat gebeuren. Hieronder staan een paar voorbeelden hoe de meeste vrouwen zich proberen te verzetten tegen het geweld van hun man.

  Een vorm van verzet is het vermijden van de mishandeling: proberen te voorkomen dat je man driftig wordt, door alles zo perfect mogelijk te doen. Meestal helpt dat niet. Hij zal altijd wel iets kunnen vinden waardoor hij boos wordt en geweld gaat gebruiken.

  Een andere manier is te proberen op een redelijke manier te praten met je man, hem te overtuigen van het foute in zijn gedrag. Als dat helpt, is het meestal maar tijdelijk. Soms werkt praten juist averechts: dan besluiten veel vrouwen maar te zwijgen, of zich geestelijk af te sluiten van de man.

  Sommige vrouwen proberen met een soort afkoelingsperiode het geweld te stoppen: door een straatje om te gaan of door een tijdje uit logeren te gaan.

  Andere vrouwen dreigen hun man om de relatie te verbreken. Dat maakt vaak wel indruk. De man belooft dan beterschap, probeert het goed te maken. Vaak is dat niet van lange duur en gaat het na een paar weken al weer mis.

  Soms slaan vrouwen ook terug. Maar uiteindelijk kunnen zij vaak toch niet tegen de man op, omdat die nou eenmaal vaak sterker is.

  Ten slotte is hulp zoeken een vorm van verzet. Bij vriendinnen, familie, collega's, de huisarts, het Maatschappelijk Werk, de RIAGG of bij de politie. Soms helpt dat, soms is ook dat niet genoeg om het geweld te stoppen. Dan zul je echt weg moeten gaan. Er is een adres waar je terecht kunt, een veilig huis voor jou en je kinderen. Een Blijf van m'n Lijf-huis.

 

Wie kan terecht in een Blijf van m'n Lijf-huis?

Mishandelde vrouwen of vrouwen die zich bedreigd voelen kunnen terecht in een Blijf van m'n Lijf-huis. Zij kunnen hun kinderen meenemen. Het is een veilig adres, 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Het huis is er voor vrouwen van elke leeftijd en achtergrond. Het Blijf van m'n Lijf-huis is multicultureel. Er is een tolk beschikbaar wanneer er taalproblemen zijn.

Hoe kom je in een Blijf van m'n Lijf huis?

Voor aanmelding kan je rechtstreeks, 24 uur per dag, telefonisch contact opnemen met het opvanghuis. Als er plaats is, wordt een afspraak met je gemaakt. Is er geen plek meer, dan weten de medewerkers, omdat we nauw samenwerken met andere vrouwenopvangcentra in Nederland en het FIOM huis in Zwolle (de Berendina Stoel Stichting), of je ergens anders terecht kunt. Zo nodig kan worden doorverwezen naar andere hulpmogelijkheden.

Je kinderen kunnen ook mee. Voor jongens kan een maximum leeftijd gelden. Overleg met ons wat voor mogelijkheden er zijn. Als je naar ons toegaat, probeer dan wat kleren, geld en belangrijke papieren mee te nemen. Ook is het handig om een knuffel of wat speelgoed mee te nemen voor je kind(eren).

In het huis woon je samen met andere vrouwen, tot je weet hoe je verder wilt leven. De verblijftijd kan varieren van 1 nacht tot maximaal zes maanden.

Sommige vrouwen durven niet weg te lopen van huis omdat ze bang zijn dat ze dan geen rechten meer hebben op de kinderen of op het huis. Dat is niet zo. In het Blijf van m'n lijf huis kun je een bijstandsuitkering aanvragen en je behoudt altijd je rechten.

De eerste regelzaken in het Blijf van m'n Lijf-huis

 Geld

Bij de Gemeentelijk Sociale Dienst kun je een voorschot aanvragen als je geen eigen inkomen hebt. Aan je verblijf in het Blijf van m'n Lijf-huis zijn kosten verbonden. Deze zijn tussen de / 15, - en / 20, - per nacht (dit bedrag kan iets verschillen bij de opvanghuizen). Als je een uitkering van het GAK of de Sociale Dienst ontvangt, kun je een machtiging invullen. Voor sommige zaken vragen wij borg. Bijvoorbeeld voor de lakens, dekens en de sleutels die je krijgt. Bij je vertrek krijg je dit bedrag weer terug.

 Identificatieplicht

Zodra je in het Blijf van m'n Lijf'-huis bent, moet je zo snel mogelijk zorgen dat je een identificatiebewijs hebt. Dit kan een geldig paspoort zijn of een identiteitsbewijs. Mocht je zo'n bewijs niet hebben, dan kun je deze aanvragen bij de gemeente.

 

Wat verder belangrijk is om te weten

Zelfstandig

In het huis wordt er vanuit gegaan dat elke vrouw zelfstandig voor haarzelf, haar kinderen en haar huishouden kan zorgen. Dit betekent dus dat je een groot deel van de dagbesteding zelf in handen hebt. Dat houdt ook in dat je verantwoordelijk bent voor de verzorging van je kinderen, altijd zelf voor het eten zorgt, je kinderen zelf naar school brengt en zelf een oppas regelt als je een keer weg wilt.

De meeste Blijf van m'n Lijf-huizen hebben een eigen huisarts, waar je terecht kunt voor jezelf en je kinderen.

Eigen kamer

In het Blijf van m'n Lijf-huis krijg je een eigen kamer. Als je je kinderen meeneemt deel je met hen deze kamer. Een aantal ruimtes zoals douche, keuken en woonkamer deel je gezamenlijk met de andere vrouwen.

Corvee

Je krijgt een aantal corveetaken toegewezen. De gezamenlijke ruimtes houden de bewoonsters samen schoon.

School

De kinderen die in het Blijf-huis verblijven, gaan zo snel mogelijk naar school. Blijf van m'n Lijf heeft afspraken met een aantal scholen. Zij kennen de problematiek van ons huis en kinderen.

Speelruimte

Blijf van m'n Lijf heeft een speelruimte voor jou en je eventuele kinderen. Iedere dag kun je hiervan gebruik maken.

Groepsactiviteiten

Jij en eventueel je kinderen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten in- en buitenshuis: dagjes uit tijdens vakanties, naar het zwembad et cetera.

 

Veiligheid

Ons huis biedt vrouwen en hun kinderen een veilige plek. Daarom is het belangrijk dat het adres van het huis geheim is. Om die veiligheid te vergroten zijn een aantal afspraken gemaakt.

Je kunt in het huis geen bezoek ontvangen. Je kunt wel gebeld worden en zelf naar buiten bellen. Ook bezoek van familie, kinderen die elders wonen, vrienden of hulpverleners van buiten is niet mogelijk. Als er mensen zijn die je wilt zien, kun je een afspraak maken in de stad. Ook kun je je niet te dicht laten afzetten bij het pand. Je post ontvang je via een postadres.

Wat kun je van ons verwachten?

In de eerste week is het belangrijk dat jij en je kinderen wennen aan het huis, de medebewoners en de medewerkers.

Eerst vindt er een gesprek (intake) plaats over administratieve zaken, zoals het invullen van formulieren voor het ziekenfonds, de Sociale Dienst en het bevolkingsregister. Daarna volgt een gesprek waarin je je verhaal kunt doen. Ook met je kind zullen we praten. Er wordt dan gekeken of jullie op de juiste plek zijn of dat je mogelijk andere opvang nodig hebt.

Na ongeveer twee weken stel je samen met een hulpverlener een plan op. In dit plan wordt beschreven hoe jij, samen met je hulpverlener, de problemen gaat aanpakken. Als je wilt blijven wonen in de stad waar Blijf van m'n Lijf zich bevindt, wordt alvast gekeken wat je nodig hebt als je straks alleen woont.

steun SDN op giro 708452 Het Klankbord
E-mailadres:
johnhop@hetnet.nl
Site adres: http://www.het-klankbord.vuurwerk.nl/kind-135.htm
Postbus 374, 1115 ZH Duivendrecht (NH)

Tel.: 06-55750860