LMT neemt maatregelen na vragen van J. Hop


Kinderbescherming . . . . . SDN homepage

    Onderdeel directie secretariaat        kenmerk en datum
  Contactpersoon drs. E.J.H.M. Hooymans       vermelden
Doorkiesnummer(s) 030 - 2 39 24 04
	  Datum 25 september 1997
   Ons kenmerk LB97/RvdK/728/EH-SV


Pagina 2