27 ambtenaren van het OM zijn ook lid van de Rechterlijke Macht.
Dat is een schending van het beginsel van scheiding der machten.
Een constitutioneel probleem van de allerhoogste orde.


Snuffelhoekje . . . . . SDN Homepage

Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd

Officier op non-actief wegens liegen