Circa 20% van alle volwassen Britten kan amper lezen of rekenen


Topics . . . . . SDN homepage