Migratienota VVD valt slecht bij PvdA en D'66


Snuffelhoekje . . . . . SDN Homepage