Briefwisseling tussen confrères


antecedentenregister Rechterlijke Macht . . . SDN homepage . . . Schandpaal

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
advocaten & notarissen

   datum:  14 mei 1997
 onze ref.:  ED/AM/48-1133578
Doorkiesnr.:  3488884 (secr.), telefax: 3825284
  Uw ref.:  044/98/M8
 Onderwerp:  Staat (Griffier Hoge Raad) / REM