De euro brengt vrede in Europa, maar ook werkloosheid en armoede steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro 708452

SDN
Topics
Rubrieken
St. Grondvest

Stichting Sociale Databank Nederland

Openbaar Platform Sociale Databank

Welzijn voor alle mensen
Euro Top (English)
EKC homepage
Burhoven
Links

Zoeken bij SDN

Groene stroom: Gebakken lucht met 'n luchtje
Integriteit politiek en media totaal verdwenen

Brief aan minister Pronk i.v.m. voorlopige voorziening, resp. schorsing bij de Raad van State
Dit n.a.v. uitspraaknr: 200101634/2 (29-5-2001) van de bestuursrechter van de Raad van State

Convenant elektriciteitsbedrijven, VROM en Economische Zaken over bijstook van biomassa

Rechterlijke benoemingen in: "Gerookte Zalm met harde noten" en magistrale parachutisten
Protest van ca. 50 mensen bij een zitting van de Raad van State over vergassing gevaarlijk afval in Demkolec Elektriciteitscentrale
Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters en de integriteit van de Rechterlijke Macht
Prinsjesdag, de dag van het grote (ver)zwijgen. De onbeantwoorde e-mail naar alle kamerleden over verarming en verrijking
Premier Wim Kok, kijk alstublieft ook eens achterom. Rechtsongelijkheid bij rampschade. De Bijlmer versus Enschede
Rechtsongelijkheid, ambtelijke willekeur, machtsmisbruik en dwangsommen rond woningsplitsing in Sint-Oedenrode
De zaak Solleveld. Het langst lopende faillissement van Nederland. Het eindeloze gevecht met curators en rechters
Invaliden fulmineren vanuit het hart tegen 65% korting op de taxivergoeding. Het gaat perfect in Nederland
De Arme Kant van Nederland zet de verarming van miljoenen mensen in Nederland in de politieke etalage
Het gevecht om levensverlengende zorg contra illegale euthanasie en de schaarste aan middelen
Ministerie VROM dumpt kankerverwekkend afval in Belgisch spaanplaat. Pronk zit fout!
Walhalla van financiële reserves. Overheden moeten niet zelfstandig mogen sparen!!
Verjaring termijn aansprakelijkstelling brengt paniek bij grondeigenaren
Erasmus Liga: Wat dwingt ons tot een mondiale Cultuuromslag?
The Netherlands, a country of genius and ultimate stupidity
Milieu-Enquête komt straks na Bijlmer-enquête
Afluisterpraktijken Nederlandse overheid
Nederlandse Juristen in Rotary-land
Uw schadeclaim tegen de Staat
Koopkracht & minima
Bijlmerramp
Bankroof
Beurs

Geld
Corruptie
Milieu & Justitie
CNV van Saulus tot Paulus
Politieke milieufraude op topniveau
Kinderbescherming, recht, bijbanenregisters
Smeekbede aan Hanja Maij-Weggen bij borstkanker
Belgisch parlement wil opheldering over gif uit Nederland
Betaalbaarheid sociale voorzieningen + AOW bewezen in statistiek
Alfabetische antecedenten- en bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht
Berouw komt na de zonde. FNV erkent fouten. Nu nog de excuses met compensatie
Brief aan kardinaal Simonis (1988) die gaat over geld, geldpolitiek, armoede en 3e Wereld
Edelchemie BV, een Nederlandse reus op milieugebied met de NUL-optie als definitieve oplossing
Horyon BV Asbestverwijderings- en Milieutechniek voor sloop- en renovatiewerken en sanering v/h milieu
CD-rom met actuele internetsite van SDN gezonden aan 200 organisaties. Men wordt geacht de inhoud te kennen!
Verzoek aan Pronk om op grond van het gelijkheidsbeginsel evenveel milieusubsidie te geven voor productie SDN-cdrom
Worldwatch: Het sterven van de aarde door de informatie-economie versluierd. Over slinkende ijskappen en stinkende politiek
Proposal for a Nobel Prize for ir. L.M.M. Nevels of Edelchemie BV, for developing the zero-option technology to eliminate all waste

Henk Klomp looft een f. 25.000 beloning uit om krom 'recht' en machtmisbruik te berechten

Gezondheidsraad waarschuwt voor houtstof, SDN waarschuwt G.R. voor CCA-zout in hout
Verzoek: staatsraad mr. J.M. Boll vervangen wegens belangenverstengeling en partijdigheid

Klick hier voor het laatste nieuws op www.sdnl.nl

Globale file-index van de SDN-site
Collectie zoekmachines
Klik om Frames
Link-pagina
Vindex, een perfecte zoekmachine
steun SDN op giro 708452