Grondvestnummer 1e en 2e kwartaal 2000


Grondvest homepage . . . . . SDN homepage

vandaag is het een andere boer
hij heeft het hoofd gebogen
die hem regeert die is niet hier
die heeft hem voorgelogen
dat hij toch groeien moest
hem zou de bank wel lenen
zij moeten morgen van het erf
de boer staat zacht te wenen