Redactioneel van Grondvest


Grondvest homepage . . . . . SDN homepage

Uit de nieuwsbrief basisinkomen, nr. 19, maart 1997
Internet en de transactiebelastingBasis-inkomen: éérst principe en inning,
dan pas vaststelling hoogte!

door Paul E. Metz