Een volstrekt ongeloofwaardige advertentie van Justitie


Topics . . . . . SDN homepage

Justitie

Justitie  werkt aan een Veilige en rechtvaardige
samenleving.
Zij waarborgt de rechten van
Rechtszekerheid, rechtsbescherming en
rechtsgelijkheid staan daarbij voorop.
Justitie draagt
Verantwoordelijkheid voor
Criminaliteitspreventie, wetgeving,
rechtshandhaving en het
uitvoeren van straffen en
maatregelen.
Hierbij werkt Justitie
samen met anderen,
binnen en buiten de
overheid. Van haar
medewerkers verwacht
Justitie integriteit,
bekwaamheid
en betrokkenheid

 Senior Adviseur Loopbaanbeleid/
 Management Development v/m 36 uur
 Parket-Generaal, Personeel & Organisatie

Het College van procureurs-generaal vormt het landelijk bestuur van het Openbaar Ministerie. Het College schept de voorwaarden waaronder de parketten optimaal kunnen functioneren en is belast met het toezicht op de parketten. Het College wordt bijgestaan door een landelijke staf. Het College en die staf vormen samen het Parket-Generaal.

Taken Het betreft hier een functie bij de afdeling Personeel en Organisatie. Het Parket-Generaal is voor haar afdeling Personeel en Organisatie opzoek naar een initiatiefrijke, creatieve en flexibele senior adviseur loopbaanbeleid/management development Wat verwachten wij van u? Dat u onder andere voorstellen doet over de ontwikkeling van loopbaanbeleid! management development. Daarnaast bent u de rechterhand van één van de drie gebiedsprocureurs-generaal. die u met name adviseert over loopbaanprognoses van officieren van justitie. U werkt nauw samen met de MD-adviseurs, die aan de andere twee gebiedsprocureurs-generaal zijn gekoppeld. U ziet kans op basis van een tuiste oordeelsvorming en met overtuigingskracht uw voorstellen en adviezen voor het voetlicht te brengen.

Functie-eisen U beschikt overeen academisch of vergelijkbaar werk- en denkniveau. Ervaring in een dergelijke functie en kennis van het Openbaar Ministerie strekt tot aanbeveling. Salaris Afhankelijk van opleiding, ervaring en kennis zal inschaling plaatsvinden tot een maximumsalaris van f 8.741; bruto per maand bij een volledige werkweek. exclusief 80.4 vakantiegeld.  Standplaats Den Haag. Voorkeursgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen. gehandicapten endeden van etnische minderheden, indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De selectiegesprekken zullen worden gehouden in week 30 [24 tot 28 juli].

Inlichtingen Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer dis. J.Th.A.M. Berkhout, hoofd afdeling Personeel en Organisatie, telefoon [070] 3399660.  Sollicitatiewijze Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad sturen naar het Parket-Generaal. ter attentie van de heer dis. J.Th.AM. Berkhout, Hoofd Interne Bedrijfsvoering. Postbus 20305, 2500 EH Den Haag.

Justitie: Oprechte koers