Nieuwe economische orde brengt weer meer gelijkheid


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

'Bij financiële expansie neemt sociale onrust toe'