Geld, het DNA van de economie


Stellingen . . . . . SDN homepage

Door: R.M. Brockhus
in Liberté, Egalité, Fraternité van de JOVD
jaargang 14, nummer 52, december 1996

GELD, HET DNA VAN DE ECONOMIE


         HOEVEELHEID GELD x OMZETSNELHEID
 PRIJSPEIL = ----------------------------------------
            PRODUCTIEVOLUME


           BNP          WITTE CIRCUIT
BEHOEFTENIVEAU = ------------- x PRIJSPEIL x ---------------
         SNELHEID M1         GELDMASSA M1