Uittreksel uit het handelsregister van St. Vedivo vereniging Directeuren Voogdij-instellingen

Het lezen van deze internet site is schadelijk voor uw vertrouwen in de
integriteit van de Rechterlijke Macht en in de Kinderbescherming

Homepage SDN . . . . . Homepage Geert van Spronsen