De castratie van 'n briefschrijver
door redactie van de Gooi- & Eemlander


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Geplaatst in de Gooi- & Eemlander van 18 december 1996,
maar de inhoud werd redactioneel "ingekort", zodat
het cursieve deel de krantenlezers werd onthouden