Een miljard voor Fokker op 'n presenteerblaadje


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Brief voor de herfinanciering van Fokker