Het basisinkomen op de keper beschouwd


Stelling & theorie . . . . . SDN homepage

BELASTINGHERVORMING IS AFSCHAFFING