Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA legt in Straatsburg
het schromelijk falen van ons rechtssysteem bloot


Burhoven homepage . . . . . SDN homepage

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens = EVRM

KLACHT; schending van artikel 6 EVRM

KLACHT