Initiatiefgroep Europa-referendum


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

P/a instituut voor Publiek en Politiek, Prinsengracht 915,1017 KD Amsterdam
Tel. 020-5217633 (werkdagen 10-13u) b.g.g. Tel. 06-5995481 Telefax: 020-6383118
e-mail: euroref@freemail.nl gironr. 1501169 t.n.v. IPP, Amsterdam o.v.v. "Europa-referendum"

EEN REFERENDUM OVER EUROPA

OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER