Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Symbool van de EuroDoor: Patrick Groenendijk


Hij meent dat inflatiecorrecties het vertrouwen in de munt kunnen herstellen


De algemene twijfel aan de hardheid van de eurokan onvoldoende worden
weggenomen door de kwaliteitswaarborgen in het Verdrag van Maastricht