Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage