Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld


Topics . . . . . SDN homepage

Ministerie van Sociale Zaken zegt niets
te weten van koopkrachteffect minima


ALSTUBLIEFT...

Verwachte koopkrachtmutatie van een dag van de minima