Brief van Justitie over inzagerecht registers


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage        Ministerie van Justitie
        Directie Rechtspleging
        Directoraat-generaal Wetgeving,
        Rechtshandhaving en Rechtspleging
        Postadres Postbus 20301.        Bezoekadres
        2500 EH Den Haag            Schedeldoekshaven 100
                           2511 EX Den Haag
        Drs N.C. Burhoven Jaspers MBA     Telefoon [070) 3707911
        Van Polanenpark 58           Fax (070) 3707969
        2241 RS WASSENAAR           Telex 34554 mvj nl


   Onderdeel Afdeling Beleid/JZ           Bij beantwoording
Contactpersoon M.M. den Boer             de datum en ons
 Doorkiesnr(s) (070-)3707579             kenmerk vermelden.
     Datum 16 februari 1999
  Ons kenmerk 747323/899
   Onderwerp vragen over scheidingsprocedure