ONWAAR, MISLEIDEND, VERZWEGEN (Bijlmerramp)


Bijlmerramp . . . . . SDN homepage

El Al Airways

Onjuiste mededelingen van Nederlandse en
buitenlandse autoriteiten over Bijlmerramp