Betalingen naar het buitenland gaan bij ABN per trekschuit


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepagevan 2 augustus 1997